Kính lái màu xanh da trời mã M950

Thông số cách

  • UV tia UV: 95%
  • Tia tia hạ bộ:  19%
  • Tối hôm qua:  72%

Zalo ngay