Kính lái màu hơi nõn chuối mã M-800

Thông số cách

  • UV tia UV:  99%
  • Tia tia hạ bộ:  23%
  • Tối hôm qua:  72%

Zalo ngay