Combo phim cách nhiệt oto theo xe.

Báo giá chi tiết

Xe 4-5 chỗ

  • Xe 4-5 chỗ ( cả xe): 460.000đ
  • Xe 4-5 chỗ (ko có kính lái): 330.000đ
  • Xe 4-5 chỗ ( 4 kính hông): 200.000đ

Xe 7 chỗ

  • Xe 7 chỗ ( cả xe): 600.000đ
  • Xe 7 chỗ (ko có kính lái): 460.000đ
  • Xe 7 chỗ ( 4 kính hông, 2 kính khoang): 330.000đ

–> Trước khi đặt quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để báo đời xe và loại xe để chúng tôi cắt theo xe cho quý khách.

Zalo ngay